Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wj 01 Gänseberg (Wenigenjena)

  • Vluchtlijnplan, goedkeuring: 13.01.1928
  • Overgangsresolutie: 12.06.1991
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.10.1991

Doel van het ontwikkelingsplan was het creëren van extra bouwterreinen in Jena om te voldoen aan de toenemende vraag in die tijd. De inhoud van het plan is de vaststelling van toegangswegen, alsmede de ontwikkeling met woongebouwen van twee verdiepingen in open bebouwing. Langs de Karl-Liebknecht-Strasse zijn gebouwen van drie tot vier verdiepingen gepland in een gesloten bouwwijze.

Een deel van de geplande wegen en gebouwen is reeds aangelegd. Het zuidelijke deel van het plangebied wordt momenteel voornamelijk gebruikt als tuingrond vanwege het gebrek aan ontwikkelingsfaciliteiten (juli 2014).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.