Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lo 05 Academisch Ziekenhuis (Neulobeda)

  • Besluit tot inleiding: 25.05.1994
  • Statutaire resolutie: 21.04.2010
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 16.09.2010

De inhoud van het plan is de nieuwbouw van de kliniek voor interne geneeskunde van het universitair ziekenhuis Friedrich Schiller. In de aanloop naar de planning is een ideeën- en uitvoeringswedstrijd voor stadsontwerp gehouden, waarvan de resultaten de basis vormen voor het ontwikkelingsplan. Onder meer de volgende planningsdoelstellingen werden geformuleerd

  • Stedenbouwkundig-architectonische en functionele integratie van de speciale zone van het universitair ziekenhuis in de stedelijke context.
  • Centralisatie van alle kliniekfuncties
  • Inpassing van een groene corridor als schakel voor een doorlopende oost-west groene corridor van het Goethepark tot de verbinding met de Erlanger Allee
  • Vergroting van de aantrekkelijkheid van de continuïteit van het gebied door de aanleg van nieuwe voet- en fietspadverbindingen

Om zuinig met de grond om te gaan, wordt gestreefd naar een hoog bebouwingsniveau en een compacte ontwikkeling op de gebieden die bebouwd kunnen worden. In ruil daarvoor mogen grotere delen van de aangrenzende natuurgebieden niet worden bebouwd, maar moeten zij worden aangelegd of met rust worden gelaten.

De kliniekgebouwen zijn opgetrokken en in gebruik genomen.

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.