Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lo 03F Lobeda-Zuid LS2 (Neulobeda)

  • Besluit tot inleiding: 18.09.1991
  • Statutaire resolutie: 16.04.2003
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 15.09.2003

Met de planning wordt beoogd een efficiënt handelsgebied voor het regionale centrum van Jena tot stand te brengen, dat gunstig gelegen is voor het vervoer en aantrekkelijk is wat het landschap betreft.

De bebouwbare zones van het plangebied zijn aangewezen als handelszones waarin alle soorten commerciële activiteiten, opslagplaatsen en openbare diensten, alsmede commerciële, kantoor- en administratieve gebouwen zijn toegestaan.

Woningen voor toezichthoudend en stand-by personeel in verband met commerciële activiteiten zijn slechts bij uitzondering toegestaan, terwijl logiesverstrekkende bedrijven, voorzieningen voor sportdoeleinden, benzinestations en detailhandelszaken niet zijn toegestaan.

Het commerciële gebied is ontwikkeld en een deel van de terreinen is reeds bebouwd. De gebieden worden op de markt gebracht door JenA4 GmbH, een dochteronderneming van Technische Werke Jena GmbH en de stad Jena (juni 2014).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.