Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Lo 03A Lobeda-Süd LS 1 (Neulobeda)

  • Besluit tot inleiding: 18.09.1991
  • Statutaire resolutie: 15.02.1995
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.07.1995

Met de planning wordt beoogd een efficiënt handelsgebied te creëren dicht bij de stad Jena, gunstig gelegen en geïntegreerd in het landschap. De nabijgelegen toegang tot de snelweg is bijzonder gunstig voor belangstellenden. De doelgroep van de regeling zijn alle soorten handelsondernemingen, bedrijfs-, kantoor- en administratiegebouwen, alsmede pakhuizen. In het ontwikkelingsplan worden dan ook gebieden aangewezen die zo groot mogelijk kunnen worden bebouwd, zodat de verkaveling voor individuele investeerders op een flexibele manier kan worden beheerd.

Het commerciële gebied is volledig ontwikkeld en bebouwd (juni 2014).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.