Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 29 Felsenkeller / Rathenaustraße (Jena Zuid)

  • Besluit tot inleiding: 10.05.2000
  • Statutaire resolutie: 27.08.2003
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 01.03.2004

Het ontwikkelingsplan is opgesteld met het oog op de reorganisatie van de stedelijke ontwikkeling van het terrein van de voormalige gemeentelijke brouwerij en de voormalige kazerne aan het Westbahnhof. Het hoogwaardige projectgebied dicht bij het stadscentrum moet op een oppervlakte van 3,8 ha worden ontwikkeld tot een technologielocatie voor de vestiging van bedrijven en wetenschap (deel B van het ontwikkelingsplan).

Het resterende gebied van 3,1 ha (deel A van het ontwikkelingsplan) is bestemd voor de bouw van een justitiecentrum. Dienovereenkomstig is een deel van het gebied aangewezen als handelsgebied (GE 1-5) en een ander deel als speciale zone voor het justitiecentrum (SO 1-3).

Het plangebied is volledig ontwikkeld. Het justitiecentrum is voltooid en werd begin 2004 ingehuldigd. De resterende oppervlakte van het gebouw is voor 100% verkocht (juni 2014).

De documenten die als downloads zijn bijgevoegd, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.