Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-J 01 Zuidwestelijke voorstad / II. deel (Jena-Zuid)

  • Vluchtlijnplan, goedkeuring incl. wijzigingen: 03.02.1942
  • Overgangsresolutie: 12.06.1991
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 28.10.1991

Het doel van het ontwikkelings- en aanpassingsplan was het extra creëren van bouwterreinen in Jena. De bouwpercelen zijn aangewezen als zuivere woongebieden met gebouwen van 2 tot 3 verdiepingen; alleen open bebouwing is toegestaan. De gebouwen hebben elk een voortuin.

Een deel van de geplande wegen en de bebouwing is uitgevoerd, delen van het plangebied zijn momenteel nog in gebruik als tuinland. Tussen de Forstweg en Birnstiel is de nieuwe woonwijk "Zur schönen Aussicht" ontstaan (vanaf juli 2018).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.