Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Am 03 Am Hange (Ammerbach)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 11.12.1991
  • Resolutie betreffende statuten: 26.05.1993
  • Rechtskracht door openbare bekendmaking: 20.07.1993

Als gevolg van de woningnood in de stad Jena in het begin van de jaren 1990 werd het ontwikkelingsplan "Am Hange" opgesteld om het gebied dat vroeger als landbouwgrond werd gebruikt, als een algemene woonwijk aan te wijzen. Het ontwikkelingsplan voorziet in de bouw van flatgebouwen van 3 tot 4 verdiepingen en een centrale kinderspeelplaats.

De bouw in het plangebied is voltooid (juni 2014).

De als download bijgevoegde documenten van het plan dienen uitsluitend ter informatie. Alleen het wettelijk bindende exemplaar van het plan, dat bij de dienst Stadsplanning kan worden ingezien, is gezaghebbend.