Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Is 06 Überm Anger an der Straße (Isserstedt)

  • Resolutie over de voorbereiding van de site: 23.03.1993
  • Resolutie betreffende het statuut: 17.07.1997
  • Rechtskracht (1e wijziging) door openbare bekendmaking: 08.09.1997

De bouwvlakken van het ca. 4.000m² grote toepassingsgebied van het B-Plan zijn aangewezen als algemene woonwijk. Er wordt een open bouwmethode gespecificeerd, waarbij een totale lengte van maximaal 36 m is toegestaan voor groepen huizen (rijtjeshuizen). De bepalingen inzake het ontwerp van gebouwen zijn bedoeld om in het gebied van het B-plan een dorps karakter te creëren.

Het terrein is gedeeltelijk bebouwd. Er zijn reeds vrijstellingen van de voorschriften inzake "groepshuizen" verleend, zodat ook kan worden uitgegaan van de bouw van individuele woningen (vanaf november 2011).

De onderdelen van het plan die kunnen worden gedownload, dienen uitsluitend ter informatie. Alleen de wettelijk bindende plan-documenten die bij de dienst Stadsplanning kunnen worden ingezien, zijn gezaghebbend en bindend.