Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

B-Wz 04, Jena-Winzerla, 3. BA część północna (Winzerla)

  • Uchwała przejściowa: 20.05.1986 r.
  • Moc prawna przez ogłoszenie publiczne: 28.10.1991 r.

Stare plany urbanistyczne dla dzielnicy Winzerla zostały po 1990 roku przeniesione do prawa federalnego jako plany rozwojowe.

Budowa została zakończona (czerwiec 2015).

Dokumenty załączone jako pliki do pobrania służą wyłącznie celom informacyjnym. Jedynie prawnie wiążąca kopia planu, która jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, jest miarodajna.